صنعت و کرونا

صنعت فولاد در دنیای پساکرونا

2021/04/14

شیوع کووید 19 باعث پیشرفت چشمگیر تکنولوژی و انتقال سبز شده است که دو نیروی اصلی تحول آفرین در این قرن هستند.

اینفوگرافیک بازار جهانی فولاد

اینفوگرافیک بازار جهانی فولاد

2021/04/09

در این اینفوگرافیک حجم فولاد مصرف شده جهان در سال 2020 و سهم تقریبی هر یک از بازارها از آن نمایش داده شده است.

alphabet metal

واژه‌نامه‌ی تخصصی فولاد

این واژه‌نامه مقدمه‌ای برای ارتباط با دنیای فولاد است. واژه‌ها از منابع مختلف انگلیسی جمع‌آوری شده و تلاش شده معادل رایج هرکدام در زبان فارسی نوشته شود و به تدریج کاملتر هم خواهد شد

فولاد پرزین

فولاد، دوست دنیای مدرن ما

اگر محصولی از فولاد ساخته نشده باشد، به احتمال بسیار زیاد توسط یک ماشینِ ساخته شده از فولاد، ساخته شده است! فولاد بخشی از زندگی ماست، همر جا که زندگی انسانی وجود دارد، فولاد هم وجود دارد؛ فولاد همه جا در اطراف ماست