ما یک شرکت سرمایه گذاری هستیم که از سال گذشته با توجه به ظرفیت اقتصادی رو به رشد صنعت فولاد ایران، وارد حوزه تجارت فولاد ایران شده‌ایم و با برند اختصاری «پرزین» تلاش داریم سهم خود را در بازرگانی فولاد ایرانگسترش داده و نقشی در شکوفایی و رونق این صنعت استراتژیک داشته باشیم.