داستان ما

داستان ما:

صنعت فولاد از جمله صنایعی است که کشورهای دارای منابع مواد اولیه و انرژی، درآن صاحب مزیت نسبی هستند.  ایران دارای منابع فراوان انرژی و سنگ آهن است که پیش‌نیاز اصلی ایجاد زنجیره صنایع فولاد است؛ بنابراین ایجاد زنجیره صنایع فولاد در ایران دارای توجیه اقتصادی است.  علاوه بر منابع فراوان انرژی و سنگ آهن، ایران دارای مزیت‌های دیگری نیز برای تولید فولاد است. دسترسی به دریاها در شمال و جنوب کشور و تقاضای بالای بازار داخلی برای انواع فولاد مزیت‌های دیگر ایران برای تولید فولاد است.

مزیت دیگرایران در صنعت فولاد، وجود نیروهای فراوان باتجربه و متخصص در تخصص‌های مهندسان مشاور، پیمانکاران، سازندگان و نصاب‌های داخلی که نیاز به ماشین‌آلات خارجی را به حداقل می‌رساند و تحریم‌ها و کمبودهای ارزی نمی‌تواند بر روند ایجاد این کارخانه‌ها تاثیر منفی بگذارد.

تجمیع این مزایا به صورت یکجا در یک کشور نه فقط در منطقه بلکه در جهان بی بدیل است اما به خودی خود تضمین‌کننده توسعه پایدار صنعت فولاد در ایران نیست و می‌توان ازآن به‌عنوان یکی از شروط لازم و نه کافی برای شکوفایی این صنعت یاد کرد. چنانچه برخی کشور‌ها بدون در اختیار داشتن همه این مولفه‌ها، به بازیگران موثر این صنعت تبدیل شده‌اند. این واقعیت ما را برآن می‌‌دارد که درکنار دیدن مزیت‌های نسبی کشور، موانع توسعه‌ی این صنعت را هم در نظر داشته باشیم که بدون تردید یکی از مهمترین موانع، کمبود نقدینگی در دوران ساخت و سرمایه در گردش دوره تولید است که تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی و عدم امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی، شاید بتوان گفت مهمترین مسئله فعلی صنعت فولاد ایران است.

احتمالا در شرایط فعلی تامین مالی از منابع خارجی برای احداث کارخانه امکان پذیر باشد ولی چالش اصلی بسیاری از صنایع پس از راه اندازی تامین سرمایه در گردش است که با توجه به حجم سنگین مورد نیاز در صنعت فولاد توجه ویژه ای را می‌طلبد.

این مسئله در عین حال که یک تهدید برای صنعت فولاد ایران است، میتواند از نگاهی دیگر، به یک فرصت هم تبدیل شود برای بازار سرمایه ایران که با تامین سرمایه درگردش کارخانه‌ها، عرصه‌ی بزرگی را برای بازرگانی و تجارت فولاد به دست آورند.

ایده تاسیس شرکت پردیس زرین ایرانیان، بر اساس چنین تحلیلی از بازار فولاد ایران شکل گرفت. در گام نخست با سرمایه‌ای مناسب تولید در این حوزه، شمش مورد نیاز برای تولیدات کارخانه‌های فولاد را تامین کرده و حق انحصار فورش همه تولیدات این کارخانه را گرفتیم که در حال حاظر هم به بازار داخلی و هم به بازارهای جهانی عرضه می‌شود.

«پردیس زرین ایرانیان» با برند اختصاری «پرزین» تلاش دارد سهم خود را در بازرگانی فولاد ایران گسترش دهد و نقشی در شکوفایی و رونق این صنعت استراتژیک داشته باشد.

آخرین مطالب